Enderûn Eğitim Vakfı ne zaman kuruldu? Amacı nedir?

Enderûn Eğitim Vakfı 1995 yılında Nevşehir’de kuruldu. Eğitim alanında yapmış olduğu çalışmalarla milli, ahlaki, dini, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan, geliştiren, vatanını ve milletini seven, ülkemizin ihtiyaç duyduğu sahalarda cemiyete faydalı nesiller yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Çalışmalarınızla ilgili bilgi verebilir misiniz? Daha ayrıntılı bilgi nereden alabilirim?

Vakfımız bünyesinde yapılan tüm çalışmalarımızı ister bizzat yerinde görebilir, inceleyebilir, ilgili personelimizden bilgi edinebilirsiniz. Vakfımıza yaptığınız bağışların nerede ve ne şekilde değerlendirildiğini, vakfımızın gerçekleştirdiği projelerle ilgili ayrıntılı bilgiyi ve denetimlerimizin ne şekilde yapıldığını bizzat vakfımızı ziyaret ederek ya da 0384 213 55 63 numaralı telefonumuzu arayarak ya da internet sitemizi inceleyerek öğrenebilirsiniz.

Öğrencilerle ilgili burs çalışmanız mevcut mu?

Vakfımıza yapılan bağışlardan her sene yaklaşık 300 üniversite öğrencisine burs sağlamaktayız. Her sene öğrencilerden başvuru formunu doldurmaları ve öğrenci belgelerini getirmeleri istenmektedir. Burslar doğrudan öğrencinin açmış olduğu banka hesap numarasına aktarılmaktadır. Ayrıca bağışçılarımız öğrenci bursu olsun diyerek sadece öğrenci bursunda kullanılmak üzere bağış yapabildikleri gibi diğer alanlarda da kullanılmak üzere bağış yapabilmektedirler.

Vakfınızın denetim sistemi nasıl işlemektedir?


Vakfımız düzenli olarak resmî kişi ve kurumlarca denetlenmektedir. Sadece 2019 senesinde dahi Milli Eğitim Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İşleri Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ayrı ayrı denetimlere tabi tutulmuştur.

Faaliyetleriniz sadece kendi vakfınızın mensuplarını mı kapsıyor?

Vakfımız faaliyetlerinde din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmamakta ve cemaat, tarikat taassubunda bulunmadan toplumun tüm kesimlerine ulaşmayı hedeflemektedir. En önemli önceliğimiz insandır.

Vakfınızın bir cemaat, tarikat veya parti ile bağlantısı var mıdır?

Vakfımızın herhangi bir cemaat, ideolojik hareket veya siyasi parti ile bağı bulunmamaktadır. Vakfımız İslam’ın vakıf müessesi özelliklerini taşımaktadır ve Türk hukuk sistemi içerisinde kurulmuş olan bir kurumdur. Toplumun tüm kesimlerinden kişiler Vakfımızın üyeleri ve bağışçıları arasında yer almaktadır.

Türkiye’de ya da yurt dışında şubeleriniz var mı?

Vakfımızın sadece Konya ilinde şubesi bulunmaktadır. Onun dışında bazı illerde vakfımızın ismine benzer isimlerle faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla organik hiçbir bağımız bulunmamaktadır. Ancak bu derneklerin bazılarıyla ortak çalışmalar yürütülmekte ve kardeş/partner dernekler olarak nitelendirmekteyiz.

Enderûn Fm ve İlkadım  Dergisi vakfınızın kuruluşları mı?

Enderûn Fm ve İlkadım Dergisi’nin vakfımız ile organik bir bağı bulunmamakla birlikte paydaş kuruluş olarak nitelendirebileceğimiz zaman zaman ortak faaliyetler yürüttüğümüz kuruluşlardan bazılarıdır.