28.05.1995 tarihinde Nevşehir’de merhum Zeki SOYAK öncülüğünde kuruldu. Şeffaf ve ‘Ve emruhum şûrâ beynehüm – Onlar işlerini istişare ile yürütürler. Şura 38.’ ayeti kerimesi doğrultusunda istişare ile çalışan bir yönetim kurulu ile kurulan ve bu özelliğini hep koruyan bir kişiye değil kişilere bağlı bir vakıftır.

“İnsan öldüğü zaman üç şey hariç ameli kesilir; sadakayı cariye, kendisinden faydalanılan ilim ve kendisini hayırla yâd ettirecek evlat.” Hadis-i şerifinde ifade edildiği gibi İslâm dini, Müslümanlara sürekli hayır işlemeyi, umuma hadim olacak hayır müesseselerini tesis etmeyi teşvik ve tavsiye etmiştir. Bunu iyi bilen ecdâdımız, zamanımıza kadar ulaşan ve birçoğu halen hizmette bulunan camiler, medreseler, mektepler, hanlar, hamamlar, hastaneler, kervansaraylar, yurtlar, tekke ve zaviyeler gibi birçok vakıf müesseseleri kurmuşlardır. Vakfımız hizmetleri de aynı duygu ve hedefleri önceleyen gönüllü vatandaşlarımız tarafından sürdürmektedir.

Osmanlı devletinde, ordu ve devlet teşkilatında mühim görevler için yetiştirilecek kişilerin eğitim ve öğretimi, sarayın Enderûn kısmında açılan ve aynı adı taşıyan mekteplerde yapılıyordu.  Vakfımızın adı buradan ilham alınarak seçilmiştir.

Enderûn Eğitim Vakfımızın Gerçekleştirdiği Faaliyetler

A-Eğitim Faaliyetleri

 1. İnsanımızın ilim ve irfan dağarcığına katkıda bulunmayı hedefleyen vakfımız, ilköğretimden üniversitelilere kadar her sınıftan kız ve erkek öğrencilerimize yönelik eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.
 2. Yaz etkinlikleri çerçevesinde ilk, orta ve lise öğrencilerimize çok yönlü eğitim ve etkinlikler yapılmaktadır. Yaz etkinliklerimize 500 erkek 250 kız öğrenci katılmıştır. 50 öğrenci de yatılı etkinliklere katılmış olup ortalama her sene 800 öğrenciye yaz etkinliklerinde hizmet verilmiştir. (Etkinliklerde dini ve ahlaki bilgilerin yanında sportif faaliyetler, yüzme, vadi yürüyüşü, çevre gezileri vb. etkinlikler yapılmakta öğrencilerimize öğle yemekleri ikram edilmektedir
 3. Kış etkinlikleri çerçevesinde ilk, orta ve lise öğrencilerimize dini ve ahlaki bilgilerin yanında sportif faaliyetler, halı saha maçları, vadi yürüyüşü, çevre gezileri vb etkinlikler yapılmaktadır. Kış etkinliklerimize ilkokullardan 100, ortaokullardan 150, liselerden 350 olmak üzere toplam 600 öğrenci etkinliklerimize katılmıştır. Ayrıca yıl boyunca lise öğrencilerinden 100 kişiye öğle yemeği ikram edilmektedir.
 4. Vakıf bünyesinde her hafta düzenli olarak kendi alanında uzman kişilerce halka açık dini, kültürel ve sosyal içerikli seminerler düzenlenmekte halkımızın bilinç seviyesinin yükselmesine katkıda bulunulmaktadır. Örneğin Vakfımız Genel Merkezi’nde her cumartesi halkın katılımına açık Riyazü’s Salihin Dersleri, Zeki Soyak Öğrenci Yurdu’nda ise her Cumartesi tüm üniversite öğrencilerinin katılımına açık seminerlerimiz devam etmektedir.
 5. Vakfımız bir eğitim vakfı olduğundan faaliyetleri ağırlıklı olarak öğrencilere yöneliktir. Bu faaliyetler de hiçbir ücret talep edilmeden ağırlıklı olarak hepsi Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan gönüllü öğretmenlerce gerçekleştirilmektedir. Şu an yüze yakın öğretmenimiz çalışmalarımızı yürütmektedir.
 6. Yükseköğretime devam eden öğrencilerimize destek olmakta, huzur içinde eğitime devam edecekleri mekânlar hazırlamakta ve eğitimlerini sürdürebilmeleri için onlara gerek maddi gerek manevi destekte bulunulmaktadır.Vakfımız bu gençlerle ışığı bugünden yakıp yarınları aydınlatmaktadır.  Bunun sonucu 300’e yakın öğrencimize de eğitim yardımı(burs) yapılmaktadır. ( Bu rakam her sene artmaktadır.)
 7. “Mutlu yarınlar eğitimli ailelerinin hakkıdır.” prensibiyle yola devam eden vakfımızca aileyi koruma maksatlı Kır Çiçeği Aile Derneği adında bir derneğin kuruluşuna yardımcı olmuş ve bu dernekle zaman zaman ortak faaliyetler yürütülmektedir. Dernek çalışmaları kapsamında Nevşehir’de köy ve kasabaları da dâhil olmak üzere seminer çalışmaları yapılmaktadır. Yine kadınlarımız için Baciyan Seminerleri ile ailelerimizin eğitimine katkı sağlanmaktadır.
 8. Orta ve ilköğretim öğrencileri arasında kültürel ve dini konularda Bilgi Yarışmaları düzenlenmektedir.
 9. Sportif Aktivitelerden olmak üzere futbol masa tenisi satranç turnuvaları düzenlenmiş ve düzenlenmektedir.

B – Süreli Mutat Faaliyetler

 1. Vakfımız, her temmuz ayının ikinci haftası geniş katılımlı olarak; halkımızın güzel vakit geçirmesi, tanışması ve kaynaşması amacıyla herkese açık Mesire Şenliği adıyla aile pikniği düzenlemektedir. Program da çeşitli mahalli oyun, yarışma ve ezgiler bulunmaktadır.  Program sonunda halkımıza etli pilav, karpuz ve ayran ikram edilmektedir.
 2. Hayırsever, fedakâr hanımlarımızın hazırladıkları, göz nuru, alınteri el işlerini sergiledikleri Hayır Çarşısı (kermes) düzenlenmektedir. Buradan elde edilen gelirin tamamı yükseköğrenim öğrencilerimizin eğitimine katkı sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.
 3. Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmak suretiyle her yıl mutat olarak muharrem ayında Aşure Günü münasebetiyle aşure tatlısı yapıp bir meydanda halkımıza ikram etmekteyiz.
 4. Her yıl ramazan ayında“ Veren el alan elden üstündür” hadis-i şerifini şiar edinen vakfımız, hayırsever vatandaşlarımızla fakir ve yardıma muhtaç aile ve öğrencilerimizi buluşturup aralarında köprü olarak hayırları en güzel bir biçimde değerlendirmekte ayrıca ramazan ayı boyunca yine hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla İftar Yemekleri düzenlenmektedir.
 5. Vakfımız bünyesinde bulunan sosyal hizmetler komisyonunca organize edilen halka açık konferans ve seminerler verilmektedir.

C-Yurtlarımız

 1. Nevşehir’de Özel Zeki Soyak Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu adıyla hizmet veren 90 kişilik erkek yurdumuzun yanı sıra toplamda 50 kız öğrencinin barındığı öğrenci evleriyle de ilgilenilmekte ve bu evlerde barınan öğrencilere gerek maddi gerek ayni yardımlar yapılmakta ve öğrencilerle ilgilenilmektedir.

Şu an Aksaray, Ankara, Bursa, Erzurum, Kayseri, Kırşehir, İstanbul, Niğde illerinde kardeş derneklerimiz de faaliyetlerine devam etmektedir. Ayrıca Konya ilinde ise şubemiz aracılığıyla faaliyetlerimiz devam etmektedir.

Yine 20 yılı aşkın her kesime yönelik hizmet veren İlkadım Dergisi gençlere yönelik Genç Adam, hanımlara yönelik Baciyan dergileri ve Enderûn Fm  (Art Fm) gibi hizmet kuruluşlarına destek veriyoruz.

Bu kutsal çalışmada görev alanlara, emeği geçenlere ve gönül bağı olan bütün kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Vefat edenlere de cenabı haktan rahmet diliyoruz.

Özellikle vakfımızın manevi mimarı olan Kayseri’den gelip Nevşehir merkezli geniş çaplı irşat çalışması yapan hayatını eğitim ve öğretime adayan, insanı kâmil yetiştirmek için çırpınan Kayseri’de meftun Muhterem Zeki SOYAK Hocamızı burada rahmetle anıyoruz.

E-Hedeflerimiz

Anaokulu, kreş, ilk ve orta öğrenim kurumları ve kolejler özel üniversiteler açıp işletmek. Özel hastane, poliklinik, dispanser, doğumevi tesis edip hizmete sunmaktır.

F-İlk ve En Yakın Hedefimiz

Nevşehir’de özel İmam hatip ortaokulu açmaktır.